Aiempien tanssiopiskelijoiden kokemuksia

Länsi-Suomen opisto tarjoaa tanssialan koulutusta kahdella rinnakkaisella opintolinjalla: tanssitaiteen linjalla ja paritanssilinjalla.
Linjoilla on omat erilliset opetusohjelmansa, mutta yhteistyö linjojen välillä on tiivistä. Lisäksi kummankin linjan jo valmiiksi monipuolista opintotarjontaa on mahdollista laajentaa valitsemalla opintoja myös toisen tanssilinjan tarjonnasta.

Satu Uimi

Jatko-opintopaikka: Oulun Ammattikorkeakoulu, tanssinopettajakoulutus


LSopiston tanssilinjalla 2016-2017

Hain Länsi-Suomen opistoon, koska halusin kehittää tanssillista osaamistani laaja-alaisesti, tavoitteena tanssinopettajaopintoihin hakeutuminen. Opiston sijainti ja opetuksen rytmittyminen neljälle päivälle viikossa olivat myös merkityksellisiä asioita, koska niiden myötä pystyin jatkamaan aiempia opetustöitäni opiskelun ohessa.
Opistovuosi oli antoisa ja kehittävä – Opiston idyllisessä ympäristössä eli ”opistokuplassa” pääsi keskittymään vain tanssiin. Opetus oli laadukasta ja monipuolista, yksilökohtaista ohjausta sai runsaasti ja vierailevia opettajiakin oli paljon. Henkilökunta oli aina ystävällistä, asuminen helppoa sekä ruoka hyvää: opiskeluun keskittyminen oli tehty varsin sujuvaksi. Meillä oli myös todella hyvä yhteishenki ja ilmapiiri, niin tanssilinjalla kuin muidenkin linjojen opiskelijoiden kesken.

Opiskelu oli työntäyteistä mutta mukavaa. Saimme laajasti osaamista tanssialasta ja tanssimisesta: eri tyyleistä ja lajeista, teoksien työstämisestä ja tuottamisesta, esiintymisestä, tanssin historiasta ja nykypäivän tanssin kentästä, kehonhuollosta, oheisharjoittelusta ja niin edelleen. Erityisen hyvää olikin tanssilinjan kokonaisvaltaisuus. Opiskeluvuoden myötä sai uusia ystäviä, verkostot laajentuivat ja tanssitaito kehittyi huimasti.

Linnea Hassila

Jatko-opintopaikka: Riveria, tanssialan perustutkinto


LSopiston tanssilinjalla 2016-2017

Innostuin osallistumaan Länsi-Suomen opiston tanssilinjalle, koska halusin viettää vuoden tanssien, kehittyä tanssin eri tekniikoissa ja samalla selvittää, voisiko tanssi olla jotain, mitä haluaisin tehdä ammatikseni. Lukuvuoden aikana ymmärrykseni esimerkiksi omasta kehosta, liikkeestä ja luovista prosesseista kasvoi valtavasti tanssituntien ja erilaisten projektien myötä. Koen, että Länsi-Suomen opiston tanssilinja antoi hyvät valmiudet jatkaa opintoja tanssin parissa ja esimerkiksi perustiedot ihmisen anatomiasta ja tanssihistoriasta ovat olleet enemmän kuin hyödyksi. Vuoden aikana saimme monta kiinnostavaa vierailevaa opettajaa ja me opiskelijat pääsimme myös vaikuttamaan siihen, mitä kaikkea opiskeluun sisältyi. Erityisesti mieleeni on jäänyt opetuksen henkilökohtaisuus. Omaa oppimisprosessia pääsi reflektoimaan säännöllisesti opettajan kanssa ja tanssitunneillakin sai paljon rakentavaa palautetta. Vuodesta teki omalta osaltaan ainutlaatuisen myös opiston hyvä tunnelma, kaunis ympäristö ja loistava ruoka. Suosittelen Länsi-Suomen opiston tanssilinjaa lämpimästi jokaiselle tanssista kiinnostuneelle!

Carita Koivula-Pukkila

Ulvila


LSopiston tanssilinjalla 2018-2019

Hain opiskelemaan Länsi-Suomen opistoon tanssitaiteen linjalle, koska rakkaasta harrastuksesta oli tullut intohimoni ja unelma, josta halusin oppia lisää. Lisäksi välivuosi työstäni sosiaalialalla tuntui juuri nyt tarpeelliselta. Aikaisemmin olin harrastanut kilpatanssia aktiivisesti usean vuoden ajan. Sen sijaan taidetanssista, baletista, jazzista ja nykytanssista minulla ei juuri ollut kokemusta.
Opetus tanssitaiteen linjalla on laadukasta ja monipuolista sekä opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita huomioivaa. Meillä tavoitteellinen ja ammatillisiin opintoihin valmistava opiskelu tapahtuu pienessä ryhmässä ja sitä tuetaan säännöllisin kehityskeskusteluin opettajan kanssa. Tanssia on tavallisesti useampia tunteja päivässä. Opintojen myötä tanssirepertuaarini onkin laajentunut ja oman kehon tuntemus ja liikkuvuus ovat lisääntyneet. Lisäksi olen saanut paljon tietoa mm. tanssihistoriasta, tanssianalyysistä, kinesiologiasta ja anatomiasta. Olen hurmioitunut luovasta ja koreografisesta työskentelystä.
Oman soolotanssiteoksen työstäminen oli opiskeluvuoden suurin ponnistus. Tämän prosessin aikana itsetuntemukseni lisääntyi, opin uutta itsestäni tanssijana sekä koreografian tekijänä. Opiskeluvuoden aikana olen saanut runsaasti rohkeutta ja uskoa itseeni, omaan liikkeelliseen ilmaisuun ja luovuuteen. Koen kasvaneeni ihmisenä, taitelijana ja tanssijana. Voin suositella Länsi-Suomen opistoa lämpimästi sinulle!

Noora Hyttinen

Liperi


Opiskelijana paritanssilinjalla 2018–2019

Hain opiskelemaan Länsi-Suomen opistoon viettääkseni välivuotta lukion jälkeen, sillä en päässyt ensimmäisellä hakukerralla haluamaani jatko-opiskelupaikkaan.
Paritanssi-linjalla opiskelu on laajentanut ymmärrystäni monilla tanssin osa-alueilla. Olen päässyt haastamaan itseäni uusissa lajeissa, sekä kasvattamaan tietämystä sekä osaamista tutuilla aihe-alueilla. Mm. kehollisuus ja tanssitekniikka ovat kehittyneet opiskelujen aikana merkittävästi. Kaikista merkittävimmäksi asiaksi on kuitenkin noussut oman tanssillisen itsevarmuuden kasvaminen, sekä luottaminen omaan tanssillisuuteen myös itselleen vieraammissa lajeissa.
Paritanssi-linjassa parasta on monipuoliset opinnot aina pilateksesta anatomiaan ja erilaisiin tanssilajeihin. Länsi-Suomen opiston vahvuus on kaksi erilaista tanssilinjaa, jotka täydentävät toisiaan esimerkiksi yhteisten produktioiden ja tanssituntien kautta. Molemmat tanssilinjat ovat myös päässeet nauttimaan useista vierailevista opettajista, jotka kukin ovat oman alansa huippuopettajia. Länsi-Suomen opisto on oppimisilmapiiri, jossa jopa puoli vahingossa kohtaa monenlaisia ihmisiä, sekä hankkii loppuelämän mittaisia ystävyyssuhteita.

Jenna Laurila, Länsi-Suomen opiston tanssitaiteen linjalla 2017-2018