Suomen kieli

Finnish language

suomen kieli

 

Suomen kieli 30.08.2021–19.11.2021

 

Full immersion – Come, learn and communicate fluently in Finnish!

This general language skills programme is for everyone who already has a basic understanding of the Finnish language (level A1) and wishes to speak and communicate better in Finnish. The programme is suitable for foreign students as well as for immigrants. During the three months we’ll focus on speaking, reading and writing and gain confidence in different communication situations. We’ll study basic grammar, pronunciation and vocabulary. We’ll also learn about Finnish society and culture and what it means to be a Finn. The goal is to prepare students for a general language certificate of  basic level A2. 


Study at West Finland College
The study environment is friendly and supportive. Each student will have their own study plan to follow to reach their individual learning goals.
The programme includes a lot of practical exercises and reading and also requires independent work aside from the contact teaching.

 

Course contents:
Everyday interaction:

 • Dialogue
 • Communicational listening exercises
 • Learning through role-playing
 • Plays/games (for example vocabulary and structure exercises)
 • Interviews (everyday interaction)
 • Video (internalizing the language, getting feedback about your progress)

Knowledge of culture:

 • Trips, visits
 • Theme days
 • Topical: following news

Language structures:

 • Learning the basic structures of the language (grammar), writing and speaking (different themes)
 • Listening exercises
 • Finnish platforms in web (independent studying to learn the structures and widen vocabulary)
 • Individual feedback 

Learning material: Suomen Mestari 1, 2 and 3

Classes are from Monday to Friday at 9–14.15, i.e. 5 hours per day and 25 hours per week. 
Teacher: Anne Helminen

In case you want to hear more about the teaching plan, please contact the teacher anne.helminen@lsopisto.fi


After the course you will:  

 • Manage everyday interaction situations in Finnish
 • understand and be able to express oneself in intelligible way in Finnish
 • understand Finnish customary culture
 • Be able to use the basic structures of Finnish intelligibly 

Kielikylpy keskellä suomalaista maalaismaisemaa – Tule, opi ja kommunikoi sujuvasti suomen kielellä!

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka hallitsevat jo suomen kielen alkeet (A1-taso) ja haluavat kehittää lisää kielitaitoaan. Kurssi sopii sekä ulkomaalaisille opiskelijoille että maahanmuuttajille. Opiskelun aikana opiskellaan suomen kielen perusteita: opiskellaan/kerrataan kielen perusrakenteet, harjoitellaan ääntämistä sekä kehitetään arkielämän sanavarastoa. Sen ohella perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja suomalaisuuteen. Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa yleisen kielitutkinnon perustasolle 2.

Suomen kielen opiskelu Länsi-Suomen opistolla
Opiskeluilmapiiri on välitön ja kannustava. Jokainen opiskelija seuraa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa saavuttaakseen henkilökohtaiset oppimistavoitteensa.
Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia ja lukemista sekä edellyttää myös itsenäistä opiskelua ohjattujen tuntien ulkopuolella. 


Koulutuksen keskeiset sisällöt: 

 Arjen vuorovaikutustilanteet:

 • Dialogiharjoitukset
 • Vuorovaikutteiset kuuntelutehtävät
 • Roolin kautta oppiminen
 • Pelit/leikit (esim. sanasto- ja rakenneharjoitukset)
 • Haastattelut (jokapäiväinen vuorovaikutus)
 • Videoinnit (kielen sisäistäminen, palautekanava omasta edistymisestä)


Kulttuurin tuntemus:

 • Retket, vierailut (kulttuurin tuntemus)
 • Teemapäivät
 •  Ajankohtaisuus: uutisten seuranta

Kielen rakenteet:

 • Kielen perusrakenteiden opiskelu (=kielioppi), kirjalliset harjoitukset (=kirjoittaminen),  
 • Puhuminen (=teemat)
 • Kuuntelutehtävät
 • Suomen kielen eritasoiset harjoitusalustat verkossa (itsenäinen opiskelu rakenteiden       
 • Hahmottamiseksi sekä sanavaraston laajentaminen)
 • Yksilöpalautteet + seuranta

Oppimateriaali: Suomen Mestari 1, 2 ja 3

Opetusta on maanantaista perjantaihin klo 9.00–14.15
5 tuntia päivässä, 25 tuntia viikossa.
Opettajan toimii Anne Helminen

Koulutuksen jälkeen: 

 • Selviydyt jokapäiväisistä arjen vuorovaikutustilanteista suomen kielellä
 • Ymmärrät ja osaat ilmaista itseäsi ymmärrettävästi arjessa suomen kielellä
 • Ymmärrät suomalaista tapakulttuuria
 • Osaat käyttää ymmärrettävästi suomen kielen perusrakenteita

Länsi-Suomen opisto tarjoaa viihtyisät ja turvalliset puitteet opiskeluun.

Koulutuksen ajan voit majoittua opiston pihapiirissä historiallisessa miljöössä sijaitsevissa majoitusrakennuksissa.
Opiskelu Länsi-Suomen opistolla tarjoaa tilaa ajatella ja kehittää itseäsi yhteisössä. Rauhallinen ja pieni kampusalue Huittisten luonnon ja palveluiden keskellä takaa onnistuneen opiskelukokemuksen.

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen. Lue lisää opintomaksuista täällä

Suomen kieli (13 ov)
30.8.–19.11.2021
Opetusta ma-pe
noin 25 h/ vko
Hinta alk. 930 € (sis. opetus, aamiainen ja lounas opetuspäivinä)
Länsi-Suomen Opisto, Huittinen

Jos haluat tietää lisää koulutuksesta ota yhteyttä vastuuopettaja Anne Helmiseen:
anne.helminen@lsopisto.fi

Katso, miltä opiskelu näyttää:

https://www.youtube.com/watch?v=5L9Wj28Omds

https://youtu.be/9O89WNwpBcw

Koulutuksen peruutusehdot.

Länsi-Suomen opisto haluaa luoda turvallisen ympäristön koulutukselle:
Noudatamme koulutuksissa ajankohtaisia turvallisuusohjeita ja maskisuosituksia sekä etäisyyksiä
Länsi-Suomen opisto on pieni kampus, jossa on rajallinen määrä opiskelijoita samaan aikaan ja laajasti tilaa säilyttää turvavälit


  HAE MUKAAN!

  Tarvitsetko asuntolapaikkaa?
  KylläEi
  Yhden vai kahden hengen huone?
  2 HH1 HH
  Suihku & WC:
  HuoneessaKäytävällä


  Liity postituslistalle