Englannin kieli

 

Seuraava kurssi: 31.08. - 20.11.2020

 
Englannin kieli

Tämä kurssi on suunnattu henkilöille jotka haluaisivat puhua ja kommunikoida paremmin englannin kielellä. Kolmen kuukauden aikana keskitytään puhumiseen, lukemiseen, kirjoittamiseen sekä opetellaan varmuutta erilaisissa viestintätilanteissa. Myös englannin kulttuuria käydään läpi lyhyesti.

Opiskelu tapahtuu kannustavassa ja oppimista tukevassa ilmapiirissä. Jokaiselle kurssilaiselle räätälöidään henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka avulla edetään kohti opiskelijan omia tavoitteita. HOPS toimii opiskelijan ohjenuorana koko opintojen ajan.

Kurssin aikana järjestetään erilaisia teemaviikkoja (esim. matkailu, ruoka jne). Opiskelijat voivat myös itse ehdottaa aiheita teemaviikoille.

Opetusta on ma-pe klo 9.00 – 14.15, eli 5 tuntia päivässä, 25 tuntia viikossa.
Opettaja Etelä-Afrikasta: Evan Schoombie


HAE MUKAAN!

Tarvitsetko asuntolapaikkaa?
KylläEi
Yhden vai kahden hengen huone?
2 HH1 HH
Suihku & WC:
HuoneessaKäytävällä
[mathcaptcha mathcaptcha-95]


 

The next session: 31.08.-20.11.2020

 
English course

This course is aimed at people who would like  to speak and communicate better in  English. 
Over the course of three months, we will focus on speaking, reading and writing, and provide practical instruction on how to communicate effectively in English. There is also a short introduction to English culture and how it compares to local customs. 

The module is presented by a native speaker and takes place in a supportive and relaxed atmosphere, conducive to learning. 
A tailor-made personal learning plan is created for every student and they are then guided towards achieving their specific goals for the duration of the course.  

There will be various theme weeks, like travel, cuisine, etc. 
and students are welcome to suggest theme topics of their own.

Classes are Mon - Fri from 09:00 to 14:15, i.e. 5 hours per day, 25 hours per week.
Teacher: Evan Schoombie


Register here!

Do you need accommodation in the dormitories?
YesNo
Rooming options:
DoubleSingle
Shower and WC:
En suiteShared

[mathcaptcha mathcaptcha-95]