Koronaohjeet

 

Koronavirukselle altistumista ja tartuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä lähiopetuksessa:

 

Lähiopetuksena annettavassa vapaan sivistystyön koulutuksessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet yhteiset ohjeet tartuntatorjunnan näkökulmasta lähiopetuksen toteuttamista varten.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät viranomaisten määräykset ja ohjeet. Etäopetusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi oppilaitoksessa työskenteleville ja opiskeleville tietoisuuden lisäämiseksi.

 • Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. 
 • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Opiskelijoiden näkökulmasta keskeisiä ovat seuraavat näkökohdat:

 • Lähikontakteja vältetään esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä.  
 • Opiskelijoita ohjataan riittävän usein hyviin hygieniakäytäntöihin. 
 • Eri opiskelijaryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.

Henkilöstön näkökulmasta keskeisiä ovat seuraavat näkökohdat:

 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit tulee minimoida. 
 • Henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja. 
 • Suositeltavaa on, että henkilökunnan jäsenet työskentelevät saman päivän aikana vain yhdessä toimipisteessä ja toimitilassa

Oppilaitoksen johdon ja henkilöstön tulee varautua huolellisesti lähiopetuksessa koronavirustartunnan ehkäisyyn. Käytännön työjärjestelyt vapaan sivistystyön oppilaitoksissa kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin. Asiaan ovat antaneet ohjeita mm. työmarkkinajärjestöt ja Työterveyslaitos. Toiminnassa noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjetta työntekijöille koronavirus-tartunnan ehkäisyyn. 

Myös asuntoloissa tulee noudattaa terveydenhuoltoviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Jos oppilaitoksen yhteydessä olevassa asuntolassa todetaan koronavirustartunta, tilanteen vaatimat järjestelyt toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen sijaintikunnan tartuntataudeista vastaavan toimielimen kanssa. 

Myös ruokailutiloissa noudatetaan annettuja määräyksiä ja ohjeita (riittävä väljyys, käsienpesu, desinfiointi ja siivous). Jos ruokailutilat toimivat myös ravintolatiloina ulkopuolisille, tulee niiden suhteen noudattaa viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita ravintoloista. Tartuntoja voidaan ehkäistä välttämällä laajoja yhteisruokailuja ruokasaleissa. Ruokailuaikoja voidaan porrastaa tavanomaista enemmän, jotta kerralla ruokailevien määrät pysyvät pieninä. Opiskelijoita ohjataan turvavälien käyttöön ruokailussa

 


  HAE MUKAAN!

  Tarvitsetko asuntolapaikkaa?
  KylläEi
  Yhden vai kahden hengen huone?
  2 HH1 HH
  Suihku & WC:
  HuoneessaKäytävällä


  Liity postituslistalle